Legal Information

Date of Last Revision: June 10, 2022

01 / Tvrtka

Helioz Technologies d.o.o.

02 / Sjedište

Šetalište braće Radić 7, 35000 Slavonski Brod

03 / Matični broj

030186697

04 / OIB

47599490042

05 / Poslovna banka

Zagrebačka banka d.d.

06 / IBAN

HR0223600001102608937

Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku – stalna služba u Slavonskom Brodu.